POČETNA KATALOG PROIZVODI
AKTUELNO
KONTAKT facebook
SiemensSiemens

 Ponuda kalorimetara 

Ultrazvučni kalorimetri "Danfoss" sledećih karakteristika:

Danfoss 0,6/DN15 1,5/DN15 2,5/DN20 3,5/DN25
nominalni protok 0,6 m3/h 1,5 m3/h 2,5 m3/h 3,5 m3/h
minimalni protok 6 l/h >6 l/h 10 l/h 35 l/h
maximalni protok 1,2 m3/h 3 m3/h 5 m3/h 7 m3/h
maximalna temperatura 130ºC 130ºC 130ºC 150ºC
mesto ugradnje potisni vod potisni vod potisni vod potisni vod
priključak kalorimetra G3/4" spoljni G3/4" spoljni G1" spoljni G1 1/4" spoljni
holenderi za priključenje R 1/2" R 1/2" R 3/4" R 1"
ugradbena mera 110mm/PN16 110mm/PN16 130mm/PN16 260mm/PN25
napajanje baterijsko baterijsko baterijsko baterijsko
temperaturni senzori Pt500 sa 2m kabela Pt500 sa 2m kabela Pt500 sa 2m kabela Pt500 sa 2m kabela
CENA BEZ PDV-a 35916.00 35916.00 35916.00 53020.00

Uz kalorimetre se isporučuju i odgovarajući holenderski priključci. Svi kalorimetri su ispitani u laboratoriji JKP "Beogradske elektrane" prema Pravilniku o metrološkim uslovima za merila toplotne energije u skladu sa Evropskom normom EN1434.